est.2010 - Iznajmljivanje manjih gradskih automobila 10€/dan

Iznajmljivanje vozila na aerodromu

Preuzimanje vozila na aerodromu moguće je 24h dnevno.

Rezervacija vozila

Iznajmljivanje vozila na aerodromu Nikola Tesla

1. Izlaz nako carine

Nakon preuzimanja prtljaga prolazite električna vrata iza kojih stoje svi koji čekaju putnike.

2. Mesto čekanja

Naš saradnik vas čeka sa plavom tablom u ruci na kojoj je nalazi naš logo sa ispisanim belim slovima. Kontaktirajte ga na 063-121-84-48

3. Preuzimanje vozila

Vozilo se preuzima na parkingu aerodroma. Od nas dobijate jedan primerak ugovora, saobraćajnu dozvolu, ključ i plaćenu parking karticu.

4. Vraćanje vozila

Vozilo se vraća u dogovoreno vreme ispred glavnog ulaza.
Kontakt tel. je isti kao i za preuzimanje vozila: 0631218448.

Vraćanje vozila na aerodromu Nikola Tesla